All posts filed under: Blog

Waarom we (bijna) allemaal hobbyschrijvers zijn

Blog

Vandaag zag ik sinds lange tijd eens een praatprogramma over schrijvers en boeken, bij De Balie. Hoe val je als debuterend schrijver op, daar ging het gesprek over. En hoe pikken uitgeverijen nieuwe talentvolle stemmen uit al die manuscripten? Vragen die me blijven intrigeren, ondanks jaren van persoonlijk en diepgravend onderzoek. Bij de vraag hoeveel medewerkers er van het Hollands Maandblad bij het programma aanwezig waren, leek meer dan de helft van het publiek de […]

De zussen Olivier – waarom we biografieën moeten lezen

Blog

Ons leven is een verhaal dat op papier altijd grootser is dan we zelf ervaren. Dat is wat we misschien vooral leren bij het lezen van biografieën. Tijdens mijn vakantie las (en hérlas!) ik ‘Nobele wilden, de Oliviers: vier vrouwenlevens,’  van Sarah Watling. Een intrigerende en boordevolle biografie van de vier zussen Olivier, die rond 1900 vrijzinnig en intellectueel werden opgevoed door hun ouders. ‘Enerzijds waren ze kinderen van hun tijd, anderzijds sprongen ze er […]

Waarom vrouwen vals over vrouwen schrijven

Blog

‘Het levert proza op dat in zijn wanhopige poging een uniek leven en een unieke liefde tot leven te wekken, onverwacht eenstemmig klinkt. Eenstemmig obsessief, vals, vrouwelijk, reikend naar het patent op echte liefde.’  Je zou haast denken dat het een stuk is uit ‘Handleiding voor de vrouw,’ van Michelet. Maar het is toch echt geschreven door Marja Pruis, schrijver, criticus en redacteur van De Groene Amsterdammer. En ze is niet zo heel veel ouder […]